รับสมัครตัวแทนจำหน่ายขายกล้องวงจรปิด 

สิทธิประโยชน์ที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ

  •  สมัครฟรี ( สมัครครั้งเดียวใช้สิทธิ์ได้ตลอดชีพ )
  • ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ไม่เสี่ยงขาดทุน
  • ไม่ต้องทำยอดขาย
  • รับส่วนลด บิลแรก ราคา โครงสร้าง VIP MASTER 

เอกสารใช้ประกอบการพิจารณา เป็นตัวแทนจำหน่าย

  • กรณีบริษัท /ห้างหุ้นส่วน

1. แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนของบริษัทฯ 2. ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
6. แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
7. หนังสือรับรองของบริษัทฯไม่เกิน 3 เดือน
8. ทะเบียนการค้า
9. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ

[ดาวน์โหลด ใบสมัคร]  
  • กรณีห้างร้าน

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
3. แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
4. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ

หมายเหตุ
เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราเอกสารทุกฉบับ
 

1. ติดต่อโทร. 098-9632883/084-7093022 ส่งหลักฐานการสมัครมายังบริษัทฯ ทางอีเมล์หรือแฟกซ์ ถึงฝ่ายขายในเวลาทำการ
3. E-mail :
dahua.th@gmail.com / saleduhua.th@gmail.com   
  


**หมายเหตุ**

เมื่อได้รับการรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางบริษัท เอสเคกรุ๊ป ไทยแลนด์  จำกัด แต่ไม่มียอดการสั่งซื้อ
กับทางบริษัท ภายใน 3 เดือน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายของท่าน

อีเมล์ของท่าน :
สอบถามเรื่อง :
เบอร์โทรติดต่อ ของท่าน   
ข้อความ :
ส่งพร้อมไฟด์ :
รหัสยืนยัน หาคำตอบจากภาพที่คุณเห็น : Click to reload image