pic         

 

 

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายขายกล้องวงจรปิด DAHUA 

สิทธิประโยชน์ที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ

  •  สมัครฟรี ( สมัครครั้งเดียวใช้สิทธิ์ได้ตลอดชีพ )
  • ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ไม่เสี่ยงขาดทุน
  • ไม่ต้องทำยอดขาย
  • รับส่วนลด บิลแรก ราคา โครงสร้าง MASTER 

เอกสารใช้ประกอบการพิจารณา เป็นตัวแทนจำหน่าย

  • กรณีบริษัท /ห้างหุ้นส่วน

1. แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนของบริษัทฯ 2. ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
6. แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
7. หนังสือรับรองของบริษัทฯไม่เกิน 3 เดือน
8. ทะเบียนการค้า
9. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
3. แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
4. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ

หมายเหตุ
เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราเอกสารทุกฉบับ
 

1. ติดต่อ โทร. 02 5178520
2.ส่งหลักฐานการสมัครมายังบริษัทฯ ทางอีเมล์ ถึงฝ่ายขายในเวลาทำการ
3. E-mail : 
dahua.th@gmail.com
**หมายเหตุ**

เมื่อได้รับการรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทาง เอสเค กรุ๊ป ประเทศไทย แล้้ว แต่ไม่มียอดการสั่งซื้อ
กับทางบริษัท ภายใน 3 เดือน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายของท่าน

 SK Group  (THAILAND)
17/1ซ.เจริญพัฒนา19 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
Tel :  
02-0456530

Email :dahua.th@gmail.com