Home  I  Product  I  Register  I  Promotion  I  Payment  I  Warranty  I  Contract Us 

   063-7613429
 @dahuathailand

 

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายขายกล้องวงจรปิด 

สิทธิประโยชน์ที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ

  •  สมัครฟรี ( สมัครครั้งเดียวใช้สิทธิ์ได้ตลอดชีพ )
  • ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ไม่เสี่ยงขาดทุน
  • ไม่ต้องทำยอดขาย
  • รับส่วนลด บิลแรก ราคา โครงสร้าง VIP MASTER 

เอกสารใช้ประกอบการพิจารณา เป็นตัวแทนจำหน่าย

  • กรณีบริษัท /ห้างหุ้นส่วน

1. แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนของบริษัทฯ 2. ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
6. แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
7. หนังสือรับรองของบริษัทฯไม่เกิน 3 เดือน
8. ทะเบียนการค้า
9. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ

  • กรณีไม่ใช่บริษัท /ห้างหุ้นส่วน 

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่ตั้งร้านและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
4. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ

หมายเหตุ
เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราเอกสารทุกฉบับ
1. ติดต่อโทร. 0936942204 ส่งหลักฐานการสมัครมายังบริษัทฯ ทางอีเมล์หรือแฟกซ์ ถึงฝ่ายขายในเวลาทำการ
2. E-mail : [email protected]    


**หมายเหตุ**
เมื่อได้รับการรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางบริษัท พี.เอส. โปรดักชั่น เทคโนโลยี จำกัด แต่ไม่มียอดการสั่งซื้อ
กับทางบริษัท ภายใน 3 เดือน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายของท่าน


 

 

HDCVI Camera
กล้องวงจรปิด HDCVI 
Network Camera
กล้องวงจรปิด Network
Speed Dome
กล้องวรจรปิด สปีดโดม
Network Recorder
เครื่องบันทึก Network
HDCVI Recorder
เครื่องบันทึก HDCVI