Home  I  Product  I  Register  I  Promotion  I  Payment  I  Warranty  I  Contract Us 

   063-7613429
 @dahuathailand

 

 

เงื่อนไขการรับประกัน Warranty กล้องวงจรปิด
เงื่อนไขการรับประกันสินค้าฉบับย่อ

กล้องวงจรปิดDahua ทุกรุ่น รับประกัน 3 ปี เต็ม ยกเว้นสินค้าราคาพิเศษ
( เงื่อนไขประกัน เฉพาะกล้องวงจรปิด ไม่รวม DVR และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ) ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด*

รายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติม
2 ปีแรก รับประกัน ฟรี ค่าแรง* และค่าอะไหล่
ปีที่ 3 รับประกัน ฟรี เฉพาะค่าแรง* ไม่รวมค่าอะไหล่*ค่าแรง หมายถึง ค่าแรงช่างเทคนิคซ่อมสินค้าสำหรับงานซ่อมสินค้า ไม่รวมถึงค่าบริการในการถอด เปลี่ยนสินค้า ณ สถานที่ติดตั้ง และไม่รวมค่าขนส่งสินค้า (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว)

ระยะเวลาการรับประกัน : เครื่อง DVR รับประกัน 2 ปี

บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ภายใน 7  วัน หรือ 1 เดือน(ขึ้นอยู่กับประเภทและชนิดของสินค้า)ตามเงื่อนไข ดังนี้

สินค้าเกิดความบกพร่องของผู้ผลิตเอง
เป็นการรับประกันเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น
ตัวสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ห้าม แตก หัก ร้าว หรือ มีรอย ใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ซื้อสินค้า


 

HDCVI Camera
กล้องวงจรปิด HDCVI 
Network Camera
กล้องวงจรปิด Network
Speed Dome
กล้องวรจรปิด สปีดโดม
Network Recorder
เครื่องบันทึก Network
HDCVI Recorder
เครื่องบันทึก HDCVI