Home  Ι    Product  Ι   Promotion  Ι  Payment  Ι  Download  Ι  Contract Us 

   02-0456530
   @dahuathai

 
 

IoT คือ?
 คือเเพรตฟอร์มการทำงานรูปเเบบใหม่ที่จะทำให้การใช้ชีวิตของเราง่ายขึ้นโดยอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้น เชื่อมต่อการใช้งานโดยอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากการเฝ้าระวังบ้านของคุณเล้ว Dahua HDCVI-IoT ยังมีความสามารถรวมข้อมูลอุณหภูมิความชื้นและข้อมูลเตือนภัยด้วยวิดีโอ พร้อมการใช้งานที่สะดวก เเละมีประสิทธิภาพมากขึ้นHAC-LC1220T-TH


2MP HDCVI Temperature & Humidity camera


HAC-LC1200SL-W


2MP HDCVI Gateway CameraHAC-ME2802B


4K HDCVI MotionEye Camera


HAC-HUM1220A-W-PIR


2MP HDCVI MotionEye Camera


HAC-HUM1220A-PIR


2MP HDCVI MotionEye Camera


HAC-ME2241C


2MP HDCVI Active Deterrence CameraHAC-ME2241C-W


2MP HDCVI Active Deterrence Camera


HAC-ME1200D


2MP HDCVI Active Deterrence Camera